https://www.centrumvoorurologie.nl/images/nierkanker.png

Steeds vaker worden kleine niertumoren toevallig ontdekt zonder dat er klachten of uitzaaiingen zijn. Dit kan b.v. gebeuren als er een echografie van de buik wordt gemaakt.

Kleine niertumoren (<7cm) met een gunstige positie in de nier kunnen veilig verwijderd worden met behoud van de desbetreffende nier. Bij tumoren die groter zijn dan 7 cm of met een ongunstige positie in de nier (bv. zeer centraal in de nier) moet de hele nier worden verwijderd. Dit kan meestal gebeuren met een kijkoperatie (=laparoscopie). Soms is een open operatie nodig.

Een niersparende operatie, ook wel partiële nefrectomie genoemd, is een ingewikkelde ingreep die tot voor kort meestal via een open operatie werd verricht. In sommige gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals in ons ziekenhuis, kan deze ingreep ook via een kijkoperatie (laparoscopie) worden verricht met als voordeel minder bloedverlies, kortere opnameduur en sneller herstel. Twee jaar geleden is in ons ziekenhuis de overstap gemaakt van de kijkoperatie naar de robot-geassisteerde niersparende operatie.  De combinatie van onze ervaring met de kijkoperatie ingreep en de voordelen van de robot zorgen ervoor dat de niersparende operatie sneller, nauwkeuriger en veiliger kan worden verricht.  Het snel verrichten van deze operatie is belangrijk om minder schade aan het overblijvende nierweefsel te veroorzaken. Om niersparend te kunnen opereren moet de nierslagader tijdens de operatie worden afgeklemd. Hoe langer dit duurt hoe meer schade aan de nier optreed. Door gebruik te maken van de Da Vinci operatierobot kunnen wij tumoren zeer precies verwijderen met een kortere afklemtijd (meestal tussen de 20-30 minuten).

Afspraak

telefoon

   073-553 6010

 

internetklein   Online via Zorgdomein

   Online via MijnJBZ 

Route

routebeschrijving     Routebeschrijving

     Polikliniek Urologie           

openbaarvervoer

     Openbaar Vervoer 

 

Contact

email   

 

 Stuur een email

Volg ons

Instagramklein 

 

Volg het Centrum Voor Urologie via Instagram @centrumvoorurologie