De Physician Assistant

De physician assistant (PA) ondersteunt de arts door zelfstandig en structureel een aantal medische taken te verrichten in samenwerking met een arts. Een physician assistant is een medisch opgeleide gezondheidsfunctionaris op HBO-masterniveau, die binnen de gezondheidzorg werkzaam is.

De PA neemt de anamnese af, draait zelfstandig spreekuur, voert lichamelijk onderzoek uit, vraagt aanvullende onderzoeken aan zoals laboratoriumonderzoek en röntgenonderzoek, stelt de diagnose, zet het behandeltraject van diverse aandoeningen in gang, geeft voorlichting aan de patiënt en diens naasten, voert medisch technische verrichtingen uit, participeert in wetenschappelijk onderzoek.
Deze taken voert de PA dus zelfstandig waarbij er altijd een uroloog kan worden gevraagd voor advies. Als medisch technische handelingen verricht de PA onder andere de volgende taken:

  • Urethrocystoscopie (blaaskijkonderzoek)
  • Echo prostaat (+ puncties)
  • Vasectomie (sterilisatie man)
  • Circumcisie (besnijdenis man)
  • ESWL (niersteenvergruizing)
  • Instructie Zelfinjectietherapie en Vacuümpompen

Mw A.A.M.A. van der Aa en Mw. W. Vogels zijn werkzaam als physician assistant op de polikliniek en afdeling urologie.

Verpleegkundige Specialisten

Een verpleegkundig specialist (VS) voert naast verpleegkundige ook medische taken in de zorg voor patiënten uit. De VS werkt zelfstandig maar altijd als onderdeel van het behandelteam. Na een hogere beroepsopleiding Verpleegkunde (HBO) heeft een VS een HBO masteropleiding gevolgd. De VS verricht  verpleegkundige en routinematige medische behandelingen, schrijft medicijnen voor, geeft voorlichting en fungeert als spil om medische eb verpleegkundige zorg goed op elkaar af te stemmen. Ook levert de VS een  bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Mw J.C.W.M. (Anita) Op ’t Hoog, Mw. E. (Emma) Pijnenburg en Dhr. M.C.R. (Remco) Verbeek werkzaam als verpleegkundige specialist op de polikliniek urologie. Mw. S. (Sandra) Bouwman is in opleiding tot verpleegkundige specialist. Mw J.C.W.M. (Anita) Op ’t Hoog en Dhr. M.C.R. (Remco) Verbeek hebben oncologie als werkgebied. Mw. E. (Emma) Pijnenburg en Mw. S. (Sandra) Bouwman doen samen het spreekuur continentieverpleegkundige.

Oncologieverpleegkundige

De oncologieverpleegkundige Urologie geeft vanuit een verpleegkundige professionele invalshoek voorlichting, advies en begeleiding aan oncologische patiënten en hun relaties op de poliklinieken. Zij vervult hierin ook een brugfunctie naar de verpleegafdeling in het kader van de continuïteit van zorg aan deze patiëntengroep. Tevens draagt zij mede zorg voor de deskundigheidsbevordering van de urologieverpleegkundigen en onderhoudt contact, zowel intern als extern, met hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom deze patiëntengroep.
Op de polikliniek urologie is Mw. M. (Maria) Verhoeven als oncologieverpleegkundige werkzaam. Zij doet dit samen met de verpleegkundige specialisten Mw J.C.W.M. (Anita) Op ’t Hoog en Dhr. M.C.R. (Remco) Verbeek. Met medische vragen en/of zorgproblemen kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur met de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Ze zijn bereikbaar via telefoon 073-5537816 of email  uroonco@jbz.nl (niet voor spoedvragen!) Bij spoedvragen kunt u tot 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie. Als de secretaresse uw vraag niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden of teruggebeld door de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor dringende zaken ’s avonds na 17.00 uur, ’s nachts en in het weekend kunt u bellen met de verpleegafdeling Urologie.  Indien nodig kan de verpleegkundige u doorverbinden met de dienstdoende uroloog.

Continentie verpleegkundige

Het spreekuur continentieverpleegkundige is een verpleegkundig spreekuur waar u met al uw vragen en problemen in verband met uw incontinentie terecht kunt. U kunt met al u vragen terecht bij de continentie- verpleegkundige. Niet alleen hulpmiddelen, maar ook het omgaan met incontinentie, overactieve blaas, het trainen van de blaas/bekkenbodemspieren en toiletgedrag kunnen aan bod komen. Daarnaast kunt u met de continentieverpleegkundige praten over emotionele belasting en hoe u daar mee om kunt gaan. Mw. E. (Emma) Pijnenburg en Mw. S. (Sandra) Bouwman doen samen het spreekuur continentieverpleegkundige op de polikliniek. Ze zijn ook werkzaam op de afdeling urologie. Ze zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur via telefoon 073-5536010. 

Stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige geeft voorlichting, begeleiding en advies aan mensen met een urinestoma. U kunt met al u vragen over uw urinestoma terecht bij de stomaverpleegkundige. Daarnaast kunt u met de stomaverpleegkundige praten over emotionele belasting en hoe u daar mee om kunt gaan. Voor meer informatie kunt u de patiëntenfolder raadplegen. Mw. M.C.M. (Daisy) van de Westelaken, stomaverpleegkundige en Mw. A.C. (Charissa) Kant-Sterkenburg, stomaverpleegkundige doen samen het spreekuur stomaverpleegkundige op de polikliniek. Ze zijn ook werkzaam op de afdeling urologie. De stomaverpleegkundigen zijn om de woensdag en elke donderdag aanwezig. Ze zijn dan telefonisch bereikbaar. 

Ze zijn bereikbaar via telefoon 073-5537817 of email  stomazorgurologie@jbz.nl (niet voor spoedvragen!) Bij problemen op andere dagen kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met de polikliniek Urologie en buiten kantoortijden met de verpleegafdeling Urologie

Ondersteunend personeel poliklinieken

De spreekuren en poliklinische onderzoeken worden ondersteund door doktersassistentes, verpleegkundigen en medisch secretaresses. Dit team zorgt ervoor dat u op een vriendelijke en professionele manier wordt geholpen.

 

polipersoneel

 

 

Afspraak

telefoon

   073-553 6010

 

internetklein   Online via Zorgdomein

   Online via MijnJBZ 

Route

routebeschrijving     Routebeschrijving

     Polikliniek Urologie           

openbaarvervoer

     Openbaar Vervoer 

 

Contact

email   

 

 Stuur een email

Volg ons

Instagramklein 

 

Volg het Centrum Voor Urologie via Instagram @centrumvoorurologie