In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: alle webpagines getoont op de website met de volgende URL: http://www.centrumvoorurologie.nl;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de website: De maatschap Urologie van het Jeroen Bosch ziekenhuis, gevestigd te  's-Hertogenbosch
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

De informatie op deze website is samengesteld door de urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, tenzij ander aangegeven. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van nationale en internationale urologische organisaties zoals de Nederlandese Vereniging voor Urologie en the European Association of Urology. Daarnaast is de informatie gebaseerd op de richtlijnen oncologische zorg van de Integrale Kankercentra. (de literatuurverwijzingen vind u bij de richtlijnen) De op deze website getoonde informatie wordt door de uitgever met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De website is bedoeld om een zo breed mogelijk  publiek zo goed mogelijk voor te lichten over urologische aandoeningen en behandelingen. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie. De uitgever verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de uitgever worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de uitgever opgenomen inhoud, informatie en tarieven.

Hoewel de uitgever alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de uitgever niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de uitgever worden onderhouden zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel de uitgever uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle afbeeldingen getoond op deze website zijn in eigendom van het Centrum voor Urologie.

De website www.centrumvoorurologie.nl wordt geheel gefinancierd door de urologen van het Centrum voor Urologie 's- Hertogenbosch. Op deze website zijn geen gesponsorde artikelen of links aanwezig. Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Niets van deze site mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. 

Copyright Centrum voor Urologie, © 2008 - 2015, alle rechten voorbehouden.

Afspraak

telefoon

   073-553 6010

 

internetklein   Online via Zorgdomein

   Online via MijnJBZ 

Route

routebeschrijving     Routebeschrijving

     Polikliniek Urologie           

openbaarvervoer

     Openbaar Vervoer 

 

Contact

email   

 

 Stuur een email

Volg ons

Instagramklein 

 

Volg het Centrum Voor Urologie via Instagram @centrumvoorurologie