Door middel van echo-onderzoek kunnen de nieren doorgaans goed worden afgebeeld. Ook gezwellen in de nier vallen daarbij goed op. Maar om beter een uitspraak te kunnen doen over de aard van het gezwel wordt een CT-scan met gebruik van contrastvloeistof via de bloedbaan gebruikt. Op basis van de uitslag van deze CT-scan kan doorgaans een uitspraak worden gedaan over de kans op een kwaadaardig gezwel. Ook kunnen eventuele uitzaaiingen in de buurt van de nier zichtbaar worden. Om te bewijzen dat er sprake is van een kwaadaardige gezwel is weefselonderzoek noodzakelijk. In de praktijk zal echter het weefselonderzoek pas plaats vinden nadat het gezwel in totaal is verwijderd. Het is goed om te realiseren dat het dan ook sporadisch voor komt dat, na het verwijderen van een gezwel in een nier, de weefseluitslag een goedaardige aandoening kan laten zien.