Is sectie juist: Aandachtsgebied of een ziektebeeld ??