Onder incontinentie verstaan we het ongewenst verlies van urine en/ of de ontlasting. De uroloog richt zich met name op verlies van urine. Maar omdat deze klacht bij vrouwen regelmatig niet los gezien kan worden van bijvoorbeeld verzakkingsklachten of stoelgang problematiek is een samenwerking met de gynaecoloog en de chirurg ontstaan: het bekkenbodemspreekuur.

Voor mannen met urineverlies, wat regelmatig een gevolg is van operaties aan de prostaat, biedt het Centrum voor Urologie ook een aantal mogelijke oplossingen.