Oppervlakkige tumoren

Oppervlakkig urotheelcelcarcinoom van de blaas (Ta-T1) geeft grote kans op recidieven (70% in 5 jaar), maar progressie naar een spier-invasieve, levensbedreigende aandoening komt slechts bij 10% van de patiënten voor. De meeste recidieven worden gevonden in het eerste jaar na de behandeling, maar kunnen ook jaren later nog voorkomen. Langdurige controles zijn daarom noodzakelijk.