Cystoscopie

Om vast te stellen of er sprake is van een blaastumor wordt er een cystoscopie verricht. Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis met verlichting en een lens aan het uiteinde. Hiermee kan de specialist de binnenzijde van de plasbuis en de blaas
bekijken. Lees meer over de cystoscopie


Oppervlakkige tumoren

Daar de bekleding van de urinewegen (nierbekken, ureteren, blaas en urethra) geheel bestaat uit urotheel kunnen zich in heel dit traject urotheelcelcarcinomen vormen. Deze tumoren zijn relatief zeldzaam en komen bij 1 tot 3% van de patiënten met blaaskanker voor. Beeldvorming van de urinewegen middels CT vindt plaats om tumoren in de urinewegen uit te sluiten.


Invasieve tumoren

Er is bij een spierinvasieve tumor een grote kans op uitbreiding van de tumor buiten de blaas (doorgroei) en metastasen op afstand. Nader beeldvormend onderzoek (CT of MRI) moet plaatsvinden om de tumor juist te kunnen stadiëren.

 

 

MRI van de blaas met daarin een grote gesteelde blaastumor.