Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk aandachtspunt van het Centrum voor Urologie.

Niet alleen baseren we onze behandelmethodes op gedegen wetenschappelijk onderzoek, ook dragen we er aan bij door ervaringen met bestaande en nieuwe behandelmethodes op een wetenschappelijke wijze te onderzoeken, te beschrijven en te publiceren.

In sommige gevallen zijn uw ervaringen als patiënt van onze kliniek daarbij een belangrijk hulpmiddel. Uw uroloog kan u vragen om -vrijwillig- deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend danken wij u hartelijk voor uw bijdrage aan het onderzoek!