torsioWanneer de zaadbal in de balzak rond zijn lengteas draait, draait de zaadstreng zich en komt de bloedvoorziening van de testis(zaadbal) in het gedrang. Op het ogenblik dat door die steeldraai (torsio) de testiculaire doorbloeding wordt onderbroken begint de eerste fase van wat een testis infarct zal worden. Dit gaat onmiddellijk gepaard met hevige pijn. De testis kan doorgaans tot 6 uur lang zuurstoftekort verdragen. Na die periode worden de letsels irreversibel en wordt na detorsie geen herstel van de doorbloeding vastgesteld.

Dikwijls begint een torsio ’s nachts bij jongens van 10 à 14 jaar. Door schaamte en omdat na een acute verergering de pijn na verloop van tijd langzaam afneemt, durven heel wat kinderen het probleem niet meteen melden. Bij twijfel moet er een diagnostische ingreep plaatsvinden, liefst binnen de 6 uren na het ontstaan van de pijn.

Wanneer het om een torsio gaat, wordt een zwartblauwe testis in het scrotum aangetroffen. Na het verwijderen van de steeldraai (detorsie) is het afwachten of de doorbloeding zich zal herstellen. Indien na detorsie en enkele minuten wachten de testisdoorbloeding zich niet herstelt, blijft de testis zwart. In dat geval wordt overgegaan tot het verwijderen van de testis. Na genezing van de wonde kan eventueel worden nagedacht over het plaatsen van een testisprothese om esthetische of psychologische redenen.

Als de doorbloeding van de zaadbal zich herstelt moet deze na detorsie vastgezet te worden in de balzak. Ook de andere testis moet gelijk vastgezet te worden omdat er een aanleg is voor een torsio testis door de anatomische omstandigheden waardoor de kans op draaiing van de andere kant ook behoorlijk groot is.

De dag na de ingreep kan men naar huis, 6 weken later is een wondcontrole gepland.

Het is aangeraden om 2 weken niet te sporten,een bad te nemen of te zwemmen, douchen mag.